Zarząd Spółdzielni KSM "Na Skarpie"

 

 

mgr Leszek Ślipek - Prezes Zarządu

 

mgr inż. Bartosz Mejer - Z-ca Prezesa

 

mgr Ewa Pucuła - Członek Zarządu, Główny Księgowy

 

 

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności KSM "Na Skarpie" w Koszalinie za rok 2019.

 

- Opinia Niezależnego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia, Zarządu i RN KSM "Na Skarpie"