Rada Nadzorcza KSM "Na Skarpie"

ukonstytuowanie się 08.XI.2018r.

 

Konopka Andrzej - Przewodniczący

Czubaj Krzysztof Z-ca Przewodniczącego
Nowak Marzanna - Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Chałat Dorota - Przewodnicząca
Grzesiak Ala - Członek Komisji
Wierzbicka Joanna - Członek Komisji

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji

Sicin Bogdan - Przewodniczący
Skrzycki Zbigniew - Członek Komisji
Zarzycki Piotr - Członek Komisji
Pukiewicz Tomasz - Członek Komisji
Horbowicz Halina - Członek Komisji
Machalewski Zbigniew - Członek Komisji (28-06-2019r.)

 

Komisja Społeczno - Wychowawcza

Bohdziewicz Elżbieta - Przewodnicząca
Mazurek Ewa - Członek Komisji
Mickiewicz Regina - Członek Komisji

 

 

 

 

 

Archiwum protokołów i uchwał z posiedzeń Rady Nadzorczej