Walne Zgromadzenie Członków

 

2023

 

- Komunikat Zarządu dot. walnego zgromadzenia członków
      spółdzielni w roku 2023. /04-07-2023/

 

- Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni. /24-05-2023/

 

- List Polustracyjny /24-05-2023/

 

- Sprawozdanie Nieżależnego Biegłego Rewidenta /24-05-2023/

 

- SprawozdanieFinansowe KSM "Na Skarpie" w Koszalinie /24-05-2023/

 

- Dodatkowe informacje do Sprawozdania Finansowego /24-05-2023/

 

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2022 /24-05-2023/

 

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 /24-05-2023/

 

- Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej /24-05-2023/

 

 

2022

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie /17-05-2022/

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie /12-04-2022/

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie /plik ZIP 14,6MB/

 

- Pełnomocnictwo

 

- Informacja Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie /12-04-2022/

 

 

2021

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie /14-05-2021/

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie /12-04-2021/

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie /plik ZIP 16,3MB/

 

- Pełnomocnictwo

 

 

2020

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie /02-10-2020/

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie - zawiadomienie /31-08-2020/

 

- Pełnomocnictwo

 

- Uchwała 42 2020

 

- Projekty uchwał

 

2019

 

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie z dn. 02-07-2019

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie z dn. 20-05-2019

 

 

2018

 

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie z dn. 13-11-2018

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie z dn. 22-10-2018

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie z dn. 02-10-2018

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie z dn. 29-06-2018

 

- Zawiadomienie o zmianie porzadku obrad walnego zgromadzenia. /12-06-2018/

 

- Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni. /30-05-2018/

 

 

 

2017

 

- Komunikat Zarządu KSM "Na Skarpie" w Koszalinie z dn. 28-06-2017

 

- Zawiadomienie o zmianie porządku obrad dot. walnego zgromadzenia członków spółdzielni./06-06-2017/

 

- Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni. /23-05-2017/

 

 

 

2016

 

- Komunikat Zarządu o zakończonym II Etapie Walnego Zgromadzenia /25-11-2016/

 

- Komunikat Zarządu dot. II etapu Walnego Zgromadzenia (przypomnienie).

 

- Komunikat Zarządu dot. I etapu Walnego Zgromadzenia odbytego w 6 częściach.

 

- Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków spółdzielni.

 

- Uchwała Rady Nadzorczej zasady zalicz. członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2016r.

 

 

 

2015

 

 

- Komunikat nr 1 Zarządu KSM „NA SKARPIE” dot. walnego zgromadzenia w 2015r.

 

- Komunikat nr 2 Zarządu KSM „NA SKARPIE” dot. walnego zgromadzenia w 2015r.

 

- Komunikat nr 3 Zarządu KSM „NA SKARPIE” dot. walnego zgromadzenia w 2015r.