Witam na stronie naszej Spółdzielni

Na wieloletni okres istnienia naszej Spółdzielni przypada wiele epokowych i burzliwych przemian ekonomicznych, społecznych i ustrojowych w Polsce i Europie. Miały one ogromny wpływ na działalność Spółdzielni i codzienne życie spółdzielców. Zawsze jednak najważniejszym celem było i jest dobro naszych członków.

W przeszłości dalszej i bliższej nie zawsze za deklaracjami wspierania ruchu spółdzielczego szło rzeczywiste poparcie. Przedstawiano programy mające wspomóc rozwój budownictwa i rozwiązywanie problemu braku mieszkań, ale dziwnym trafem przepisy prawne zamiast ułatwiać realizację tych programów, utrudniały to zadanie.

Spółdzielnia stawiała czoła tym przeciwnościom, robiliśmy swoje – inwestowaliśmy i remontowaliśmy (ocieplenia budynków, wymiany dźwigów, montaż podzielników kosztów ciepła czy zmiana szeregowego sygnału AZART na równoległy TV Kablowy umożliwiający odbiór programów cyfrowych), po to, żeby naszym członkom żyło się lepiej.

Za nami wiele zakończonych powodzeniem starć z licznymi trudnościami i choć minęło wiele lat od powstania Spółdzielni przed nami przyszłość i nowe wyzwania. Kolejne lata nie będą pewnie łatwiejsze – obawiamy się błędnych ocen spółdzielczości i jej dokonań oraz niesprzyjającego prawa. Marzyło by nam się by było jak w innych krajach Unii Europejskiej i na innych kontynentach. Tam dawno już stwierdzono, że spółdzielczość to najbardziej efektywna forma samoorganizacji społeczeństwa – wystarczy tylko nie przeszkadzać a wiele problemów, z którymi państwo sobie nie radzi, potrafią rozwiązać właśnie spółdzielcy .

Przez wszystkie lata swojej działalności nasza Spółdzielnia miała to szczęście, że do organów przedstawicielskich wybierani byli i są ludzie mądrzy, zaangażowani, zatroskani o wspólne dobro, krytyczni

ale i sprawiedliwi w ocenach. Dzięki takim członkom Rad Nadzorczych wybieranych przez Walne Zgromadzenia Członków Zarządy Spółdzielni mogły realizować plany i zadania i rzetelnie być ocenione.

 Po wieloletniej działalności możemy cieszyć się z estetycznego wyglądu otoczenia, kolorowych ocieplonych budynków, wyposażonych w nowoczesne, oszczędne instalacje. Możemy czuć satysfakcję i dumę z osiągnięć naszych dzieci i młodzieży spędzających czas w klubach osiedlowych, laureatów wielu regionalnych, krajowych i światowych konkursów, możemy cieszyć się, że nasi seniorzy mają miejsce do pogodnego i aktywnego spędzania jesieni życia.

 inż. Stanisław Górawski. Prezes Zarządu